Jedinstvene (limitirane), za privlačenje energije prosperiteta i sreće. Koju odabireš za sebe?

*narukvice su dostupne u samo nekoliko primjeraka